Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Szukasz więcej wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie? Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają setki przysięgłych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż online bez problemu da się znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, np. gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy koszt przekładu?

Okoliczności wpływające na koszt przekładu

Końcowy koszt tłumaczenia tekstu determinują poniższe czynniki:
1. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (holenderski, niemiecki) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańszy niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Translacja podręczników medycznych, kontraktów handlowych albo prac akademickich kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, by trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Należy zaznaczyć, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu oddzielny numer, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku potrzeby zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]