Ochrona osób i mienia

Jeżeli chcesz zlecić ochronę osób i mienia, zajrzyj na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest wiele. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można też zakupić system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasza siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]