Badania wysokościowe dla kandydatów do pracy

Zleć badania wysokościowe Bielsko Biała.

Pracownicy wysokościowi pełnią swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby zminimalizować występowanie niebezpiecznych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się drobiazgowym badaniom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu są ważne?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

Definicję pracy na wysokości zawiera Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem ziemi. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na kominach, podestach, masztach itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem lub innych schorzeń mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Lekarz diagnozuje pacjenta w kierunku epilepsji, problemów z błędnikiem lub krótkowzroczności. Dodatkowo należy także poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania padaczka?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez 2-3 lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą przechodzić je częściej – raz na rok. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest zez, konieczność noszenia okularów, jak również padaczka i choroby narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, żurawi wieżowych czy pracownicy obsługujący linie wysokiego napięcia.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]