Badania psychologiczne kierowców – garść faktów

Potrzebujesz sprawdzić, kto oferuje badania psychotechniczne Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie należy się bać. Komplet badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Uwzględniają m.in: psychotyzm, ekstra- oraz introwersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje stereometr, aparat krzyżowy, wirometr, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni jedynie pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1+E, D1, D+E oraz D. Przejść muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Warto dodać, że poddać muszą się im też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]