Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Jeżeli jesteś zainteresowany metodę kasową, koniecznie skieruj się w to miejsce.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie wnika czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Gdy to zdarza się regularnie, nawet świetnie działająca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i w rezultacie otrzymać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Mając na względzie sprecyzowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej powodem tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy kilkuset dokumentach nadzór przelewów przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]