Dowiedz się więcej o proforma znaczenie.

Wszyscy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo, ale również i gros osób dokonujących zakupów przez internet, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym de facto jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czym jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, więc nieraz można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Warto aczkolwiek zostawić ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący rodzajem przedłożenia danej oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy kupna artykułów, a więc zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie została zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili być zmodyfikowane.

Jakie dane zawiera faktura proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada analogiczne dane co faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę i miejsce,
  • nazwę towarów bądź usług, będących przedmiotem transakcji (razem z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • wskazanie terminu realizacji usługi bądź doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy też mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy klient wpłaci już przedpłatę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.