Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Dowiedz się, gdzie zamówić hakowce

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z składowaniem oraz przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]